ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ระหว่างวันที่  ๑ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖