Latest Post

13 ตุลาคม 2565 น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ วันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราช บรมนาถบพิตร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 ระยะเวลาในการลงนาม 16 กรกฎาคม 2564 – 31 กรกฎาภาคม 2564 ***

แผนที่